Jewelery-Shop.com - Jewelry Store

Start  | Kontakt  | Pomoc / FAQ  |  Regulamin  |  Twoje konto / Twoje dane  |  Zarejestruj się / Zaloguj się  

Polska wersja/Polish version: Jewelery-Shop.com - Jewelry Store  Version française bijouterie Jewelery-Shop.com (Google Translator)  Deutsch Version Schmuckgeschäft Jewelery-Shop.com (Google Translator)  English version jewelry store Jewelery-Shop.com (Google Translator)
Pierścionki zaręczynowe - Galeria Biżuterii zaręczynowej Pierścionki z diamentami | Pierścionki z cyrkoniami | Obrączki ślubne ze złota | Obraczki tytanowe | Obrączki ze stali szlachetnej

Jubiler

Jewelery-Shop.com

Pierścionki zaręczynowe


Obrączki ślubne

 

Pierścionki - cyrkonie


 pierścionki żółte i białe złoto
 Cena do 500 pln
 Cena do 600 pln
 Cena do 700 pln
 Cena powyżej 700 pln
 

Pierścionki - brylanty


 pierścionki żółte i białe złoto
 Cena do 999 pln
 Cena 1000 - 1499 pln
 Cena 1500 - 1999 pln
 Cena powyżej 2000 pln
 Brylanty kolorowe
 

Pierścionki z tytanu


 pierścionki tytanowe
 Tytan z cyrkoniami
 Tytan z brylantami
 

Zawieszki złote

 Zawieszki okazjonalne
 Zawieszki litery alfabetu
 Zawieszki znaki zodiaku
 

Obrączki - żółte złoto


 złote obrączki ślubne
 Obrączki tanie
 Obrączki klasyczne gładkie
 Obrączki popularne
 Obrączki ekskluzywne
 

Obrączki - białe złoto


 złote obrączki ślubne
 Obrączki tanie
 Obrączki klasyczne gładkie
 Obrączki popularne
 Obrączki ekskluzywne
 

Obrączki wielokolorowe


 obrączki ślubne wielokolorowe
 Obrączki tanie
 Obrączki popularne
 Obrączki ekskluzywne
 

Obrączki ze stali


 stal szlachetna/chirurgiczna
 Obrączki stal szlachetna
 Obrączki stal ze złotem
 Obrączki stal z tytanem
 

Obrączki tytanowe


 tytanowe obrączki ślubne
 Obrączki zdobione
 Obrączki tytan ze srebrem
 Obrączki tytan ze złotem
 Obrączki gładkie
 

Skomponuj obrączki


  Kreator obrączek ślubnych
 Obrączki klasyczne złote
 

Wzorniki miarowe


 miara jubilerska - wymiarowanie palcy
 Obrączki miarowe
 

Bony i kupony

 Jubilerskie Bony Prezentowe


Zarobek w Programie Partnerskim

Średni kurs walut NBP:
   z dnia 2019-04-18 *

  1 EUR = 4,2790 PLN (zł)
  1 USD = 3,8002 PLN (zł)
  1 GBP = 4,9483 PLN (zł)
  1 CHF = 3,7586 PLN (zł)

  1 PLN = 0,2337 EUR (€)
  1 PLN = 0,2631 USD ($)
  1 PLN = 0,2021 GBP (£)
  1 PLN = 0,2661 CHF

 
Program Ochrony Kupujących

 Zakupy na raty:

Biżuteria na raty - RatyPayU


Biżuteria na raty - Santander

 Dostawa:
World wide shipping - Wysyłamy na cały świat
Info:
 piątek, 19 kwiecień 2019
 aktualna ilość produktów: 943
 aktualnie osób w sklepie: 24
 IP/host: 3.88.161.108
 ec2-3-88-161-108.compute-1.amazonaws.com

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIMOrganizator - firma e-Land Marcin Balcerzak
Sklep Jubilerski - internetowy sklep Jewelery-Shop.com
Produkty - produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego
Partner - pełnoletnia osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą lub nieprowadząca działalności gospodarczej) lub osoba prawna uczestnicząca w Programie Partnerskim1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest firma e-Land Marcin Balcerzak, będąca właścicielem Sklepu Jubilerskiego Jewelery-Shop.com, mieszcząca się w Łomiankach przy ul. Akacjowej 35, NIP: 118-017-90-46.

2. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie Partnerów oraz właścicieli lub webmasterów serwisów internetowych, którzy zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu będą promować Sklep Jubilerski oraz jego produkty. Partnerzy będą współuczestniczyć w tworzeniu Bazy Danych Klientów Sklepu Jubilerskiego a ich praca będzie rozliczana i wynagradzana okresowo, za dostarczenie konkretnego efektu (dzieła).

3. Partnerami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które zaakceptują warunki Umowy i Regulamin Programu Partnerskiego.Zasady przystąpienia do Programu Partnerskiego


1. Przystąpienie oraz uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne, polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

2. Partner oświadcza, iż wszystkie dane niezbędne do prawidłowej rejestracji (a w przyszłości rozliczeń) są zgodne z prawdą a całkowitą odpowiedzialność, wynikającą z zamieszczenia danych niepełnych lub nieprawdziwych Partner bierze na siebie.

3. Do Programu Partnerskiego może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna oraz osoba, będąca właścicielem lub administratorem strony internetowej, której treści nie są sprzeczne z prawem polskim, etyką oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności:
 • niezgodne z obowiązującym prawem autorskim, a także nakłaniające do jego łamania, poprzez rozprzestrzenianie jakichkolwiek informacji, mogących posłużyć do tego celu,
 • pornograficzne i erotyczne,
 • związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
 • mogące posłużyć do zniesławienia,
 • nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu,
 • o charakterze godzącym w dobro Sklepu Jubilerskiego Jewelery-Shop.com.
 • Zabrania się promowania Sklepu Jubilerskiego oraz Produktów na ww. stronach nawet jeśli Parter nie jest ich właścicielem lub administratorem.

  4. Sklep Jubilerski zastrzega sobie prawo wyboru Partnerów, którzy mieliby wziąć udział w Programie Partnerskim.

  5. Jeśli Partner zamierza korzystać z formy graficznej przy promowaniu Sklepu Jubilerskiego - każdorazowo zgłosi adres www, na którym chce zamieścić reklamę Sklepu Jubilerskiego celem uzyskania akceptacji. Samo zamieszczenie reklamy graficznej (bez uzyskania akceptacji) nie uruchamia procedury naliczania prowizji.  Zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim

  1. Partner oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz, że rozumie jego treść i akceptuje jego warunki.

  2. Po zarejestrowaniu się każdy Partner otrzyma osobisty i unikalny Numer Identyfikacyjny, jednoznacznie określający go w systemie informatycznym Organizatora.

  3. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem Organizatora. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Organizatora ani Sklepu Jubilerskiego. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego.

  4. Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę Sklepu Jubilerskiego i będzie starannie promował Produkty zgodnie z materiałami udostępnionymi przez Organizatora, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.

  5. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Sklepu Jubilerskiego lub produktów opublikowanych poza jego stronami.

  6. Dopuszcza się następujące formy polecania Sklepu Jubilerskiego:
 • polecanie osobistego Numeru Identyfikacyjnego Partnera
 • polecanie linku Sklepu Jubilerskiego, zawierającego osobisty Numer Identyfikacyjny Partnera (link dostępny w panelu Partnera)
 • zamieszczenie na własnej stronie www otrzymanej prezentacji graficznej Sklepu Jubilerskiego (wymaga akceptacji Organizatora)
 • Żadna forma promocji nie wyklucza pozostałych.

  7. Jeśli Partner wybrał formę graficzną przy promowaniu Sklepu Jubilerskiego automatycznie wyraża zgodę na zmiany wyglądu tejże prezentacji ze strony Sklepu Jubilerskiego bez wcześniejszego uprzedzenia, np. wprowadzanie zmian kolorystyki, promocji, itp.

  8. Zabrania się:
 • rekrutacji nowych Partnerów
 • nakłaniania do zakupów poprzez ogłaszanie w grupach dyskusyjnych, forach lub innych publicznych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli
 • nakłaniania do zakupów metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204) oraz zasadami etykiety internetowej
 • promowania Sklepu Jubilerskiego przy pomocy okienek typu 'pop-up','pop-under' oraz przy pomocy jakiegokolwiek osobnego okna, ramki i innej formy niż dopuszczone przez Organizatora
 • przekierunkowania na adres Sklepu Jubilerskiego jakiegokolwiek innego adresu internetowego a także indeksowania adresu Sklepu Jubilerskiego pod osobnymi adresami internetowymi, domenami i subdomenami.
 • 9. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Organizatora, bez zgody Organizatora. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Partner bierze na siebie wszystkie konsekwencje zastosowania danej gwarancji.

  10. Strony mają prawo do wypisania się z Programu Partnerskiego w dowolnej chwili, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutecznością na koniec miesiąca kalendarzowego.

  11. Partner zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych o ile zaistnieje jakakolwiek zmiana. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje podania nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niepełnych danych.

  12. Wszelkie zmiany danych osobowych i dotyczące konta bankowego Partnera wymagają przesłania odpowiednich instrukcji w formie podpisanego dokumentu, zawierającego podpis Partnera zgodny z podpisem widniejącym na Umowie lub listu elektronicznego podpisanego cyfrowo z użyciem certyfikatu wydanego przez autoryzowane centrum certyfikacji.  Zasady systemu prowizyjnego i rozliczenia dzieła Partnera

  1. System oparty jest na Numerze Identyfikacyjnym Partnera, który jest podstawą do naliczania prowizji. Osoba, polecona przez Partnera zostaje przypisana do niego na stałe niezależnie kiedy dokona zakupu od czasu swojej rejestracji oraz z jakiego komputera. Nie są istotne tzw. pliki cookies dla naliczania prowizji Partnera.

  2. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za sfinalizowane zakupy poleconych przez nich Klientów. W przypadku zwrotu produktu przez klienta w ramach obowiązującego prawa, prowizje nie zostaną doliczone od stanu konta Partnera.

  3. Wysokość należnej Partnerowi prowizji to 3% wartości brutto zakupu, dokonanego przez Klienta.

  4. Prowizja naliczana jest w momencie zmiany statusu transakcji na 'zakończona'.

  5. Partnerowi nie przysługuje prowizja za zakupy dokonane przez niego samego.

  6. Stan zgromadzonych prowizji przez Partnera dostępny jest po zalogowaniu do indywidualnego panela Partnera.

  7. Wynagrodzenie jest obliczane narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania umowy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń. Pozostała kwota stanowi dotychczas niewypłacone wynagrodzenie. Dotychczas niewypłacone wynagrodzenie może zostać uznane jako należne, jeżeli jego wartość na koniec miesiąca kalendarzowego osiągnie minimum 50 pln. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostanie ona przeniesiona na następny miesiąc.

  8. Wypłata wynagrodzenia dla pełnoletnich osób fizycznych:
  Partner decyduje o tym kiedy należna wypłata ma zostać przekazana na jego konto. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy (przewiduje się maksymalnie jedną sumaryczną wypłatę dowolnego dnia miesiąca) natomiast minimalną kwotą do wypłaty jest 50,00 pln brutto.
  Przy należnej kwocie do wypłaty, jaką zechce otrzymać Partner za ukończone dzieło (nie mniej niż 50 pln) zobowiązuje się on do powiadomienia Organizatora o tym fakcie. Partnerowi zostanie udostępniony formularz umowy wraz z wypełnionym rachunkiem. Obowiązkiem Partnera będzie prawidłowe uzupełnienie swoich danych (oraz wskazanie właściwego Urzędu Skarbowego), wydrukowanie, podpisanie dokumentów i odesłanie ich w dwóch egzemplarzach na adres Organizatora:
  e-Land Marcin Balcerzak
  ul. Akacjowa 35
  05-092 Łomianki
  z dopiskiem: "Program Partnerski"

  Wynagrodzenie Partnera, będącego osobą fizyczną pomniejszane będzie o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2000 Nr 14 poz. 176, z późn. zmianami). Od czasu otrzymania kompletu dokumentów Organizator w ciągu 14 dni przekazuje wynagrodzenie na konto Partnera i tym samym rozlicza dzieło.

  9. Wypłata wynagrodzenia dla osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą: Partner decyduje o tym kiedy należna wypłata ma zostać przekazana na jego konto. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy (przewiduje się maksymalnie jedną sumaryczną wypłatę dowolnego dnia miesiąca) natomiast minimalną kwotą do wypłaty jest 50,00 pln brutto. Przy należnej kwocie do wypłaty, jaką zechce otrzymać Partner za ukończone dzieło (nie mniej niż 50 pln) zobowiązuje się on do powiadomienia Organizatora o tym fakcie. Partnerowi zostanie udostępniony formularz umowy. Obowiązkiem Partnera będzie prawidłowe uzupełnienie swoich danych, wydrukowanie, podpisanie umowy i odesłanie jej w dwóch egzemplarzach na adres Organizatora:
  e-Land Marcin Balcerzak
  ul. Akacjowa 35
  05-092 Łomianki
  z dopiskiem: "Program Partnerski"

  Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę o treści 'Prowizja z tytułu Umowy nr....., zawartej dnia ...... - e-Land Program Partnerski'. Do wypłacanej kwoty Partner doliczy podatek VAT w wysokości 22% i ujmie go na fakturze. Termin zapłaty poprawnej faktury wynosi 14 dni. Płatność zostanie w tym czasie dokonana na konto bankowe, wskazane przez Partnera na fakturze bądź rachunku.

  10. Wypłaty wynagrodzenia dokonywane są wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Partnera.

  11. Sklep Jubilerski w żadnym wypadku nie przewiduje wypłat kwot poniżej 50 pln brutto.  Naruszenie regulaminu

  1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne, natomiast Partner nie będzie dochodził żadnych roszczeń ani też nie będzie nalegał na wypłatę utraconej kwoty.

  2. Zabrania się działania na szkodę innych Partnerów, będących uczestnikami Programu Partnerskiego oraz postępowania na zasadzie 'nieuczciwej konkurencji'.

  3. Nieuczciwe działane Partnera, które miałoby wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi jak: próby włamania się do systemu Programu Partnerskiego lub Sklepu Jubilerskiego, składanie fałszywych zamówień i inne działania nie powodujące faktycznego wpływu pieniędzy na konto Organizatora lub powodujace wpływ tylko tymczasowy - skutkują:
 • wykluczeniem Partnera z Programu Partnerskiego
 • utraceniem należnych prowizji
 • powiadomieniem odpowiednich organów
 • w przypadku rażących naruszeń - powiadomieniem prokuratury i żądaniem odszkodowania.
 • 4. Dyscyplinarne wykluczenie Partnera z Programu Partnerskiego nie upoważnia (byłego) Partnera do rozpowszechniania informacji o charakterze godzącym w dobro Sklepu Jubilerskiego. Wszelkie próby działania na szkodę Sklepu Jubilerskiego będą skutkowały odpowiedzialnością karną.

  5. Oganizator jest zobowiązany poinformować Partnera o naruszeniu regulaminu i wykluczeniu z Programu Partnerskiego oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia, odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem.  Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich wykorzystania przez Sklep Jubilerski Jewelery-Shop.com w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim.

  2. Sklep jubilerski Jewelery-Shop.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Informacje o zmianach Regulaminu Sklep Jubilerski Jewelery-Shop.com każdorazowo przesyła na wskazany przez Partnera adres e-mail. Jeżeli Partner nie zgadza się z nową treścią Regulaminu, zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Regulaminu, do pisemnej rezygnacji z Programu Partnerskiego. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia. Sklep Jubilerski nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwy lub nieprawidłowy adres e-mail, skutkiem czego Partner mógłby nie otrzymać powiadomienia o zmianie regulaminu.

  3. Aktualny i obowiązujący Regulamin Organizator publikuje na niniejszej stronie.

  4. Wszelkie pytania, propozycje, reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego i/lub uczestnictwa w nim można kierować na adres: partner@Jewelery-Shop.com.
  Sklepy jubilerskie E-Land: Sklep Jewelery-Shop.com - opinie klientów


  International delivery - Jewelery-Shop.comWysyłka za granicę - Jewelery-Shop.comInternationale Lieferung - Jewelery-Shop.com


  Jesteśmy dla Ciebie
  Pn-Pt: 10-16, 19-21
  Sob-Niedz: 10-19


  Mon-Fri: 10AM - 4PM, 7PM - 9PM
  Sat-Sun: 10AM - 7PM
  (+48) 505 942 154


  Skype: e-land.pl
  bok@Jewelery-Shop.com
  Gadu-Gadu: 81829
  Formularz kontaktowy

  Zamów szybko - formularz zamówienia

  Darmowa Wysyłka/Transport

  Tabela przeliczeniowa miar biżuterii innych krajów - pierścionków i obrączek. International jewelry size calculator

  Bezpieczna korekta obrączek i pierścionków gratis - jewelery-shop.com

  Masz argument - negocjuj cenę w sklepie jubilerskim jewelery-shop.com

  Niezbędnik/Information:
    Pierścionek zaręczynowy
    Obrączki ślubne

    Rozmiar biżuterii
    Złoto
    Tytan
    Brylanty
    Inne kamienie

    Grawerunek w obrączce
    Dowolny miejsce i grawer
    Opakowanie biżuterii

    Opinie klientów
    Nasze atuty
    Gdzie wysyłamy

    Płatność kartą kredytową
    Zakupy na raty

    Notowania złota

    Ebook Obrączki (download)
    Ebook Zaręczyny (download)


  E-Land - Sieć sklepów jubilerskich
  Sklep jubilerski/Jewelry store - Jewelery-shop.com

     email: bok@Jewelery-Shop.com     Kontakt/Contact details


  Jewelery shop :: Jewelry shop :: Polish jeweller :: Rings :: Gold :: White gold :: Brilliant :: Diamond :: Diamonds :: Jewelry store    >>>

  Płatności w sklepie jubilerskim jewelery-shop.com: PayU, Polcard, PayPal
   


  Wszystkie ceny zawarte na stronach sklepu jubilerskiego Jewelery-Shop.com są cenami brutto i zawierają już 23% podatek VAT.

  ©2002-2019 jewelry store Jewelery-Shop.com. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  (0.52291s)
  Logowanie


  Nazwa użytkownika / login:
  Hasło / password:
  Rejestracja  |  Zamknij [X]
  Czat z konsultantem
  Jestem aktualnie off-line
  Konsultant